INFORMATIE

De docent
Patricia Spoelder is sinds 1993 professioneel beeldend kunstenaar en heeft zich gespecialiseerd in de schilderkunst. Ze heeft verschillende kunstacademies gevolgd waaronder de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Haar werk wordt tentoongesteld in diverse galeries in binnen- en buitenland. Sinds 2012 is Patricia Spoelder begonnen met het geven van lessen tekenen en schilderen op de Wackers academie te Amsterdam; een schilderacademie voor figuratieve kunst. Daarnaast geeft ze lessen tekenen en schilderen voor kleine groepen in haar atelier in Amsterdam.

Tekenen met je rechterhersenhelft 
Leren tekenen en schilderen volgens een unieke lesmethode. Vaak gaan studenten iets natekenen wat ze denken te zien. Het resultaat is meestal teleurstellend. Ik zal met mijn methode de student oefeningen aanbieden die het leren kijken naar het onderwerp verbeteren om het onderwerp vervolgens realistisch na te kunnen tekenen. 

Voor wie?
De lessen zijn bedoeld voor zowel beginners als gevorderden die de behoefte hebben om onder professionele begeleiding hun vaardigheid te verbeteren. Voor een zo optimaal mogelijke begeleiding zullen de groepen niet groter zijn dan 7 deelnemers per les. 

Iedereen kan leren tekenen
De teken- en schilderlessen die ik heb ontwikkeld zijn ontstaan vanuit een interessante leermethode opgedaan in mijn docentenopleiding. Om deze methode te begrijpen wil ik eerst het
verschil in werking van de linker- en rechterhersenhelft uitleggen.

Rechterhersenhelft: Mensen die veel gebruik maken van hun rechterhersenhelft denken vaak op gevoel, herinneren zich ‘the big picture’, houden van creativiteit, zijn sterk in het onthouden van symbolen en plaatjes en herkennen dingen aan hun functie in plaats van hun naam.
linkerhersenhelft: Mensen die veel gebruik maken van hun linkerhersenhelft denken vaak logisch na, onthouden details, kiezen voor feiten boven gevoel, zijn sterk in taal, rekenen en wiskunde, 
zijn praktisch en herkennen dingen van naam in plaats van functie.Niet denken maar kijken; oefeningen in tekenen met je rechterhersenhelft 
Kindertekening. leeftijd: 5 jaar
Het gaat in deze oefeningen om je rechterhersenhelft beter te stimuleren. Je zult dan eerder tekenen wat je echt ziet in plaats wat je denkt dat je ziet.
Kinderen tekenen vanaf ongeveer hun 5e in symbolen. Een zonnetje rechtsboven op het vel met 'zonnestralen'. Een poppetje die telkens hetzelfde is getekend, b.v. mond als een boogje, een huis heeft altijd een puntdak, - denk ook aan het 'home' icoontje op internet-, terwijl er vandaag de dag steeds minder puntdaken te vinden zijn. Veel mensen blijven als ze ouder worden in dit 
symbolen-denken en tekenen hangen. Iets wat vanuit jouw rationele linkerhersenhelft wordt gestuurd. Ze denken hierdoor bij een mislukte poging iets realistisch te tekenen dat ze dat niet kunnen.


Studie van een appel in gekleurd krijt 
op papier. 25 x 35 cm. P. Spoelder 2012
Klassieke teken-en schildermethode
Met mijn oefeningen zal ik jouw rechterhersenhelft laten aanspreken en je linkerhersenhelft zo veel mogelijk proberen uit te schakelen. Hier wordt vrijwel altijd oor mijn cursisten enthousiast op gereageerd en het levert interessante resultaten op. Verder geef ik in de loop van de cursussen voor beginners en (semi-)gevorderden een klassieke teken-en schildermethode waarmee je het tekenen en schilderen naar de waarneming leert eigen te maken. Daarin kan ik bijvoorbeeld iemand op zijn linker-hersenhelft gebruik attenderen en een oplossing bieden zodat hij/zij niet in het werkstuk vast kan lopen.

--------------
denken

linkerhersenhelft 
------------------Rechtlijnig,
abstract, analyserend
rechterhersenhelft  
------------------------------
Toegepast
maar toch overzicht houdend.
kennisRationeel,
logisch
Intuïtief,
artistiek
taalVeel
woordkennis, goede grammatica.
Geen
grammatica maar beeldspraak.
tijdsbesefGeordend,
zoveel seconden
'voelt'
hoe lang iets duurt.
specialisatie Rekenen,
lezen, schrijven, bewegen en voelen.
Muziek,
dromen, fantasie, goede herkenning van gezichten en emoties
ruimtelijke
ori├źntatie
Nogal
slecht
Heel
goed, ook bij 3d-vormen.linker- en rechterhersenhelft