Algemene Voorwaarden Cursussen Atelier Spoelder 

Aanmelding/ inschrijving
- U schrijft u in voor een cursus bij Atelier Spoelder via de website (www.atelierspoelder.nl) d.m.v. een online inschrijving of door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op te sturen naar Patricia Spoelder, Feike de Boerlaan 107, 1019KV Amsterdam. De inschrijving geldt vanaf het moment dat het formulier bij ons is ontvangen. Na inschrijving ontvangt u een inschrijfbevestiging. U verbindt zich bij inschrijving voor de duur van de cursus aan Atelier Spoelder. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden Atelier Spoelder Cursussen.
- Instromen bij een reeds gestarte cursus is voor een aantal cursussen mogelijk. Instromen is altijd afhankelijk van de aard van de cursus en het aantal open plaatsen. Inschrijven is dan uitsluitend mogelijk in samenspraak met de docent. De factuur wordt aan het resterende aantal lessen aangepast.
- Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodiging voor de eerste cursusbijeenkomst. Een cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Wanneer een cursus geen doorgang kan vinden, ontvangt u hierover eveneens schriftelijk bericht.

Betaling
- De factuur met het volledige lesgeldbedrag wordt na aanvang van de cursus toegestuurd. Deze dient binnen 30 dagen voldaan te worden. 


Opzeggen
U heeft de mogelijkheid uw inschrijving ongedaan te maken tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Deze uitschrijving moet altijd schriftelijk geschieden. In dat geval bent u altijd een bedrag van € 25,- aan administratiekosten verschuldigd. Ook uitschrijven gedurende de cursus dient schriftelijk te gebeuren. Kwijtschelding of restitutie is slechts mogelijk wegens bijzonder dwingende omstandigheden, (bijv. bij langdurig ziekte kunnen wij een doktersverklaring vragen). Een met reden omkleed verzoek dient u schriftelijk of per email, patriciaspoelder@gmail.com, te richten aan Patricia Spoelder.

Gebruik van beeldmateriaal
 Tijdens de lessen of cursussen kunnen foto´s of video-opnames gemaakt worden. Deze foto’s worden gebruikt in brochures en andere publicitaire doeleinden van Atelier Spoelder